FAMILY AFFAIR 8.10 -23.10 ,2011
FAMILY AFFAIR 2011.8.10-23.10 Artist: Kosuke Arai Kaoru Arima Daisuke Fukunaga Masayuki Harada Kenji Ide Toru Nakazaki Soshiro Matsubara Yoichi Umetsu curation : Soshiro Matsubara directed:XYZ collective cooperation : ARATANIURANO MISAKO&ROSEN TOMIO KOYAMA GALLERY